Vereniging

De vereniging heeft  3 bestuursleden, 23 actieve leden en een erelid.

Het bestuur:

Ad Bulsink (voorzitter)                                  tel: 06-51074890

Willy Heijnen (secretaris)

Yvonne Noort (penningmeester)               tel : 06-29174347

De leden mogen we uit privacy-overwegingen hier niet publiceren.

Heeft u behoefte aan informatie, neem dan contact op met de voorzitter of secretaris.

Wilt U het bestuur versterken met uw bijdrage, wij stellen dat erg op prijs.

Neem contact op met een van de bestuursleden.